Sr. Name of PRPs Desig Block Cluster Mobile No.
1 Md Alibaba BRP Bastar Bastar 9575668241
2 Bhanu Buditi   BRP Balrampur Balrampur 8120121356
4 K.V. Laxmi Reddy  BRP Chhura Chhura 8959186046
5 S. Mohan Babu PRP Rajnandgaon Surgi 7869626333
6 Thuthuku Arun PRP Rajnandgaon Padumtara 8462944630
7 S. Ravi PRP Rajnandgaon Ghumka 9977723082
8 Shaik Shabana PRP Rajnandgaon Somni 8435181086
9 P. Krishna Prabhakar PRP Fingeshwar Jamgaon  
10 Panthulu Jairam PRP Fingeshwar Kaundkera 8435182498
11 Shri Hari Krishna PRP Fingeshwar Basin 9669787532
12 T. Gurudayal PRP Fingeshwar Shyamnager 8871774160
13 Hareesha Jathabathula PRP Narharpur Dudhawa 9617536967
14 G. Kalpana PRP Narharpur Surhi 8120122470
15 Y. Tirupati PRP Narharpur Sarona 9575920357
16 N. Manjula  PRP Narharpur Umardaha 8889122768
17 B. Devi PRP Kurud Charra 9425247616
18 V. Vani PRP Kurud JiJamgaon 7693896809
19 N. Maheshwari PRP Kurud Korra 7694045521
20 P. Nagvenkat Laxmi PRP Kurud Sirri 9644209026
21 Md Shakeel PRP Narayapur Chotedogar 8461968852
22 K.Venkat Ramana PRP Narayapur Benur  
23 D. Radhika PRP Narayapur Binjli  
24 K. Shri Ramkumar PRP Narayapur Bakulwahi  
25 N. Naglaxmi Chendra PRP Surajpur Chendra  
26 M. Chanti PRP Surajpur Bhiharpur  
27 Md Khadarmiya PRP Surajpur Langit 8717816528
28 M. Raguram PRP Surajpur Odgi